Печат Сваляне

Георги Измирлиев-Македончето

Георги Измирлиев е роден на 21 април 1851г. в гр. Джумая, в многолюдно българско семейство със седем деца - Михаил, Андон, Сотир, Никола, Стефан, Георги и Еленка. Бащата на Георги – Димитър Измирлиев е почитан и уважаван търговец, активен участник в обществения и политически живот на гр. Джумая. Той е един от щедрите спомоществуватели и дарители за построяването на местната църква и училището. Майката на Георги – Тона Икономова, произхожда от известен бунтовен род от гр. Берово, тя е сестра на видния възрожденски деец и участник в черковно-просветните и национално-освободителни борби на българския народ – Димитър Икономов-Рибнишкия поп. Корава и твърда българка, силна и винаги бодра, Тона създава уютна семейна среда и подхранва в многолюдната си челяд силни човешки добродетели. Първите чувства, които Георги ще изпита в себе си са повлияни именно от нея – чувството на милост и любов към хората, съпричастност към страданията на другите, чувството на безкрайна човечност. Да се прави добро, да бъдеш справедлив се превръща у Георги Измирлиев в най-висш принцип, който съпътства младия родолюбец до последния дъх.

Началното си образование Георги получава в родния  град Джумая, където завършва с отличие четирите класа  /1858 - 1862г./ на местното училище. От 1864 до 1867г. Измирлиев учи в прогимназията в гр. Сяр. Тук за първи път влиза по обстойно в допир с тайните на науката и човешкото познание. В прогимназиалното си обучение в гр. Сяр Георги проявява пословичните си качества - съвестност и трудолюбие, склонност към самодисциплина, изключителна скромност, стремеж към самоусъвършенстване и натрупване на нови знания. Младият Георги се увлича по историята и математиката, които се превръщат в негови любими учебни предмети, а извън учебните занимания чете със страст книги, доставяни от местния книжар Иван Драгостинов. Посредством Драгостинов жадния за знания млад човек се запознава и с поемата на Георги Раковски - „Горски пътник”, превърнала се в настолна книга за всеки по-буден българин.


1,2,3,4,5,6,7