Печат Сваляне

В хода на организационната и пропагандна дейност, с цел по-голяма конспиративност в работата Георги Измирлиев използва няколко псевдонима – Русеще, Пенчо Радев, Офицерина, Бойков, но най-известно прозвище, с което остава завинаги в българската история е Македончето.Вестта за преждевременно обявеното въстание в ІV-и революционен окръг пристига и в Горна Оряховица. Тук на 25 април се провежда окръжно събрание, на което присъстващите апостоли решават на 28 април да последват панагюрци. Георги Измирлиев разработва оперативно-стратегическия план за действие. Основен момент в него е сформирането на две чети, които да  блокират Шипченския и Твърдишкия проходи и отрежат достъпа на турските войски от Южна към Северна България. За главни войводи на четите са избрани Георги Измирлиев и поп Харитон.

Голямото желание на Георги Измирлиев-Македончето да се сражава с оръжие в ръка срещу вековния поробител не се осъществява. В разгара на трескавата подготовка за предстоящото въстание,  след предателство революционната мрежа в района е разкрита.

По предварително разработения от апостолите план една част от въстаниците, предвождани от Георги Измирлиев се събират в къщата на баба Панталейца. Тук обличат въстанически дрехи и развяват знамето.

На 27 април къщата на баба Панталейца е обсадена от турски части и започва бой. Георги успява да изведе хората от обкръжението и да се укрият в съседните къщи. Георги Измирлиев и Иван Панов се настаняват в дома на баба Кирияка, но и тук са открити и обсадени. Турците нахълтват в дома и залавят Измирлиев и Панов. Оковани във вериги те са закарани в Търновския затвор, а после съдени от извънреден турски съд. Пред съда Измирлиев се държи доблестно и мъжествено и категорично отказва да сътрудничи на турската власт.1,2,3,4,5,6,7