Печат Сваляне


Големия родолюбец и доблестен апостол родом от гр. Джумая увисна на бесилото едва навършил 25 години. Той не успя да дочака освобождението на своето свидно отечество през 1878г., но даде своя голям принос за осъществяването на най-крупната проява на българското националноосвободително движение до Освобождението – Априлското въстание от 1876г.1,2,3,4,5,6,7